Rodzaje przeglądów regałów

Obowiązkiem każdego właściciela magazynu jest regularne przeprowadzanie przeglądów regałów. Jak często należy je wykonywać i jak powinny one wyglądać?

Federation Europeene de la Manutention w opracowaniu „Wytycznych dla bezpiecznego użytkowania statycznych instalacji regałowych” wyodrębniła 3 grupy ryzyka:

• grupa zielona – niewielkie uszkodzenia, które wymagają okresowej kontroli ich stanu,

• grupa pomarańczowa – poważne uszkodzenia, które wymagają pilnej reakcji,

• grupa czerwona – bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowej reakcji.

Konieczne przeglądy regałów dzieli się na 4 grupy, według ich częstotliwości oraz szczegółowości:

• przeglądy codzienne – podmiotem odpowiedzialnym jest tutaj personel obsługujący regały podczas codziennej pracy (są to między innymi magazynierzy czy operatorzy wózków). Zakres obowiązków obejmuje przegląd składowanych palet w celu eliminacji uszkodzonych jednostek, które powinny zostać natychmiastowo usunięte z obiegu oraz wzrokową kontrolę konstrukcji regałów. Wszelkiego rodzaju zauważone uszkodzenia mechaniczne powinny zostać natychmiastowo zgłoszone osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w magazynie,

• przeglądy cotygodniowe – podmiot odpowiedzialny to osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo w magazynie. Zakres czynności obejmuje wzrokową kontrolę konstrukcji regałów od poziomu posadzki przez całą ich wysokość w celu wykrycia wszelkiego rodzaju uszkodzeń konstrukcji oraz odnotowanie zaistniałych nieprawidłowości i zakwalifikowanie ich do 1 z 3 grup ryzyka,

• przeglądy comiesięczne – wykonuje je osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo w magazynie. Niezbędna jest tutaj wzrokowa inspekcja konstrukcji regałów, rozładowanie kilku losowo wybranych serii w celu dokonania szczegółowego przeglądu większej ilości elementów, które przy innych kontrolach mogły być zasłonięte przez składowany towar, odnotowanie zaistniałych nieprawidłowości i zakwalifikowanie ich do 1 z 3 grup ryzyka oraz kontrola czy uszkodzenia z grupy pomarańczowej i czerwonej raportowane przy poprzednich kontrolach zostały usunięte,

• przeglądy okresowe co 6 lub 12 miesięcy – przeprowadzane są one przez wykwalifikowanych fachowców rekomendowanych przez producenta regałów. Zakres czynności obejmuje tutaj ocenę stanów oraz kompletności instalacji regałowej, pomiary wielkości odkształceń regałowych pod obciążeniem i odchyle słupów od pionu, kontrolę stanu technicznego zabezpieczeń instalacji, sprawdzenie poprawności raportowania urządzeń i braków, sprawdzenie/uzupełnienie wiedzy personelu obsługującego instalację w zakresie bezpiecznej obsługi regałów oraz raport stanowiący podstawę do zaplanowania oraz podjęcia działań naprawczych.

Jeżeli szukają Państwo wysokiej jakości regałów, znajdą je Państwo w asortymencie marki Log-System