Ratownictwo WOPR

WOPR to Wodne Ochotnie Pogotowie Ratunkowe. Określa się tym mianem ogólnokrajowe stowarzyszenie, organizację, która łączy ratowników wodnych, osoby, których zadaniem, a jednocześnie misją jest ratowanie życia ludzkiego narażonego na żywioł natury – wodę.

Jako organizacja swoje początki ma w roku 1962. Jako instytucja mająca swój status prawny została ona zatwierdzona w 1967 roku.

Ratownictwo jest misją. Jest to praca narażona na nagłe przypływy dość dużego stresu. Stąd też uczczenia, oddania hołdu ciężkiej pracy ratowników ustanowiono dzień ratownika. Obchodzimy go 29 czerwca. Każdy kandydat na ratownika musi przejść odpowiednie kursy i próby. W momencie rozpoczęcia pracy składa ślubowanie.

W ratownictwie wodnym wyróżniamy także stopnie. I tak najniżej w hierarchii jest Młodszy Ratownik WOPR, który ma uprawnienia do pracy na kąpieliskach, ale tylko pod nadzorem starszego ratownika. Ratownik WOPR może pracować już samodzielnie na basenach oraz innych kąpieliskach. Może także organizować szkolenia z zakresu podstawowego dla innych członków WOPR. Najwyższym stopniem ratowniczym jest Starszy Ratownik WOPR. Poza uprawnieniami ratownika może on także kierować zespołem ratowników.
Instruktor Ratownictwa uczy kandydatów na ratowników. Wyróżniamy wśród tej grupy także instruktora – wykładowcę ratownika. Adrian Kłos