Ratownictwo WOPR

25 stycznia 2019 MedycynaRatunkowa.com.pl 0

WOPR to Wodne Ochotnie Pogotowie Ratunkowe. Określa się tym mianem ogólnokrajowe stowarzyszenie, organizację, która łączy ratowników wodnych, osoby, których zadaniem, a jednocześnie misją jest ratowanie […]