Intensywna terapia

25 stycznia 2018 MedycynaRatunkowa.com.pl 0

Pierwotna kwasica oddechowa Istotą ostrej kwasicy oddechowej jest szybkie nagromadzenie są w ustroju dwutlenku węgla i kwasu węglowego, prowadzące do spadku pH krwi poni­żej 7,35. […]