Ratownictwo TOPR

TOPR to skrót od nazwy Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to organizacja, która za swój główny cel wyznaczyła niesienie pomocy ludziom poszkodowanym w górach. Początki TOPR-u wyznacza rok 1909. Założycielem tej organizacji był Mariusz Zaruski – poeta i malarz żyjący w latach 1867 – 1941. Dał się on także poznać jako osoba, która stworzyła polskie żeglarstwo. Początki działalności przedstawiało się dość skromnie – 11 ratowników, ochotnicy. Praca w organizacji wymagała złożenia przed przystąpieniem do działania uroczystego ślubowania. Tradycja ta przetrwała do dnia dzisiejszego.
TOPR współpracował także z antyfaszystowskim ruchem oporu.

ADR Kielce
www.aronkielce.com.pl
Firma szkoleniowo-doradcza.
Solidność i wysoka jakość wykonywanych usług.

Jak wstąpić w poczet członków TOPR?
Musisz mieć ukończone 18 lat. Nie możesz być pozbawiony praw publicznych. Musisz być obywatelem Polski.
Zanim kandydat staje się pełnoprawnym członkiem przechodzi okres prób, który trwa zazwyczaj około 3 lat.

Telefon alarmowy:
+48 601-100-300
+48 18-20-63-444

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 63a,
tel. (+48 18) 2014731
fax: (+48 18) 2015560
E-mail: topr@topr.pl