Ratownictwo Morskie

Ratownictwo morskie rozumiemy jako niesienie pomocy na wodzie. W Polsce zajmują się nim dwie organizacje: Marynarka Wojenna oraz Służba SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Zazwyczaj pomocy tego typu udzielają duże organizacje społeczne albo państwowe. W ten sposób pomaga się ludziom, którzy z powodu wypadku na morzu wpadają do wody i nie są w stanie o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Zazwyczaj są to pasażerowie statków. Jednak nie chodzi tylko o ochronę ludzi.

Ratownictwo morskie to także czuwanie nad bezpieczeństwem natury. Gdy wyleje się olej albo inne substancje niekorzystnie wpływające na środowisko, konieczna jest pomoc, by nie doprowadzić do klęski oraz do sytuacji, w której na dużym obszarze ginie życie. Pomoc na morzu to także ratowanie mienia – ładunku, statku. Te ostatnie odbywają się za stosowną odpłatą.

Ratownictwo morskie jako instytucja pomagająca ludziom wyposażone jest w statki, samochody, które pomagają w holowaniu łodzi, śmigłowce ratownicze. Te ostatnie służą także jako pomoc na przykład podczas pożarów, kiedy przy pomocy dużego zbiornika nabierają wodę z morza i śpieszą gasić pożar.