Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne to przede wszystkim centrala powiadamiania ratunkowego (CPR), która jest punktem, do którego dzwonimy, gdy potrzebujemy pomocy. Następny równie ważny człon to konkretne zespoły pogotowia ratunkowego (po naszych ulicach jeżdżą karetki typu W – wypadkowe i R – reanimacyjne) oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy straż pożarna. Ta ostatnia udziela pomocy przed przybyciem karetki.
Służby medyczne działają zarówno na lądzie, jak i w wodzie i w powietrzu. Zacznijmy może od tych ostatnich.

Lotnicze pogotowie ratunkowe
Po raz pierwszy wyszła inicjatywa używania samolotów do celów ratowania życia już w dwudziestoleciu międzywojennym. Po II wojnie światowej rząd stworzył lotnictwo sanitarne. W tym czasie powstało 15 jednostek ratownictwa, w tym główne w Warszawie. W ten sposób objęto obszar całego kraju. Mieszkańcy mogli czuć się chronieni przez samoloty, które w każdej poważnej sytuacji pośpieszą im z pomocą. Samolotów używano do przewozu chorych, ale także lekarzy oraz leków, krwi. Zazwyczaj były używane w pilnych przypadkach. W latach sześćdziesiątych do leczniczego pogotowia ratunkowego wkroczyły śmigłowce. Powstała Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego.

Śmigłowce w ratownictwie medycznym to możliwość udzielenia niemal natychmiastowej pomocy. Sprawdzają się, ratując życie, naprawdę w wielu sytuacjach.

Typy karetek
Najbardziej znane są chyba karetki reanimacyjne, tak zwane erki. Używa się je w chwili zagrożenia życia. W każdej karetce R musi być lekarz. Ponadto w karetce tego typu jedzie pielęgniarka, ratownik i oczywiście kierowca.

Drugim typem są karetki typu W, czyli karetki wypadkowe. Przyjeżdżają one do wypadków, zachorowań oraz nagłych urazów. Są wysyłane wtedy, kiedy nie jest potrzeba karetka typu R, albo wtedy, kiedy aktualnie nie może ona się zjawić. W karetce W jeździ lekarz, pielęgniarka albo ratownik medyczny oraz kierowca.

Karetki przewozowe to tak zwane karetki P, którymi jeżdżą chorzy, którzy nie wymagają specjalistycznego sprzętu i ciągłego nadzoru lekarza. Używane także do przewozu materiałów medycznych, leków, krwi.
Karetki neonatologiczne to karetki N, enki, NR, których używa się do transportu noworodków i małych dzieci. Wyjeżdżają w podobnych sytuacjach jak erki.

Karetki kardiologiczne oznacza się jako K. Są to pojazdy zbliżone do karetek R lub W. Różnica polega na tym, że lekarz w tej karetce to kardiolog lub osoba specjalizująca się w chorobach wewnętrznych. Pojazdy te posiadają też odpowiedniej jakości sprzęt, który może pomóc osobom chorym na serce.